Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Анонси
    Колектив обласного управління лісового та мисливського ... Дізнатися більше...

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Додаток 1 до Положення

Орієнтовний перелік питань, що повинні розглядатися при проведенні

Тижня охорони праці

У  план проведення Тижня охорони праці та культури виробництва рекомендується включати:

-  обстеження стану умов і охорони праці в підрозділах підприємства;

-    засідання комісії з підведення підсумків Тижня охорони праці й виробленню рішень за результатами обстежень і інших актуальних питань в області охорони праці;

-  лекції, семінари, наради з питань і проблем в області охорони праці й інші заходи, спрямовані на поліпшення умов і охорони праці.

1. При проведенні обстежень стану умов і охорони праці комісії рекомендується перевіряти:

-  організацію і якість проведення навчання й інструктажу працівників по безпеці праці;

-  наявність інструкцій з охорони праці, інструкцій для експлуатації устаткування, правил по охороні праці й інших нормативних документів;

-   забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту, правильність видачі, зберігання, організації прання, ремонту, заміни;

-   забезпечення працівників санітарно - побутовими приміщеннями й пристроями;

-   технічний стан будівель, споруд, приміщень цехів, територій, доріг і переходів;

-  відповідність технологічного, вантажопідйомного, транспортного, енергетичного й іншого устаткування вимогам нормативно-технічної документації по охороні праці;

-  організацію проведення робіт з підвищеною небезпекою й дотримання вимог безпеки при виконанні;

-  наявність і стан захисних, сигнальних і протипожежних засобів і пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, заземлення та блокувальних кінцевих вимикачів;

-  ефективність роботи аспірації;

-  виконання графіків планово - попереджувальних ремонтів виробничого устаткування;

-  стан стендів, куточків по охороні праці;

-  підготовленість персоналу ділянок, цехів до роботи в аварійних умовах;

-  дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни;

-  наявність і склад аптечок;

-  інші напрямки діяльності по охороні праці в підприємстві,

2. У порядок денний засідання комісії рекомендується включати питання, пов'язані з:

-   результатами проведеного обстеження стану умов і охорони праці та культури виробництва;

-   підведенням підсумків роботи підприємств області з охорони праці за період часу, що пройшов з попереднього Тижня охорони праці;

-ходом проведення атестації робочих місць за умовами праці й виконання планів заходів, розроблених за результатами атестації робочих місць за умовами праці;

-ходом виконання заходів щодо поліпшення охорони праці, передбачених колективним договором, угодою по охороні праці;

-станом організації навчання по охороні праці на підприємстві, впровадження нових форм навчання й перевірки знань, навчання керівників і фахівців;

-організацією належного санітарно-побутового й лікувально-профілактичного обслуговування працівників підприємства;

-  виконанням заходів щодо матеріалів розслідування нещасних випадків, а також заходів щодо попередження нещасних випадків на виробництві й профзахворювань;

-  виконанням приписів органів державного нагляду й контролю, наказів керівника організації,  рішень профспілкової організації з питань охорони праці й інші питання в області охорони праці;

-  визначення переможця місяця з врученням перехідного призу та інших стимулів.

3. У рамках Тижня охорони праці рекомендується проводити лекції й семінари по наступних темах:

-  аналіз стану й причин виробничого травматизму й випадків профзахворювань;

-  про нові досягнення в області організації праці й виробництва, поліпшення  умов праці й охорони праці, нових засобах колективного й індивідуального захисту, про досвід роботи інших підприємств по зниженню виробничого травматизму й професійній захворюваності й іншим питанням в області охорони праці;

-демонстрування відеофільмів, слайдів, презентацій по охороні праці та культурі виробництва на передових підприємствах області, галузі, України, Європи.

 

Критерії оцінювання при проведенні конкурсів «Краща виробнича дільниця (бригада)», «Кращий підрозділ в лісокультурному виробництві», «Кращий працівник», з нагоди проведення Тижня охорони праці та Всесвітнього дня охорони праці на тему: «Управління ризиками та профілактика у сфері праці в нових умовах»

 

п/п

Конкурс

Критерії оцінювання

Інформація

1

Краща виробнича дільниця (бригада).

1. Перелік робіт, що були проведені за останній період, для покращення умов праці (з часу проведення попереднього заходу).

2. Заготовлено деревини на 1 - го працюючого, м³ (за І квартал).

3. Перероблено деревини на 1 - го працюючого, м³ (за І квартал).

4.Випуск продукції з 1м³ переробленої деревини, м³ (для лісозаготівельної бригади - вихід ділової деревини, м³).

5. Кількість наявного обладнання.

6. Відповідність обладнання вимогам охорони  праці.

7. Наявність систем вентиляції повітря, обігріву або наявність вагончиків для обігріву.

8. Забезпеченість спецодягом.

9. Наявність травм на виробництві (з часу проведення попереднього заходу).

10. Атестація робочих місць, (необхідно / пройшли).

11. Навчання працюючих з питань охорони праці, (необхідно / пройшли).

 

2

Кращий підрозділ в лісокультурному виробництві

1. Перелік робіт, що були проведені за останній період, для покращення умов праці (з часу проведення попереднього заходу).

2. Виконання плану вирощування посадкового матеріалу (за попередній рік лісоутворюючі породи), %.

3.Вихід садивного матеріалу з одиниці площі (шт/га).

4. Приживлюваність лісових культур (стан якості).

5. Кількість наявних механізмів, шт.

6. Відповідність механізмів вимогам охорони праці, (кільк. / відповідає).

7. Наявність вагончиків для обігріву, шт.

8. Забезпеченість спецодягом, %.

9. Наявність травм на виробництві (з часу проведення попереднього заходу), кількість випадків.

10. Атестація робочих місць, (необхідно / пройшли).

11. Навчання працюючих з питань охорони праці, (необхідно / пройшли).

 

3

Кращий працівник

1. Стаж роботи на займаній посаді, років.

2. Відзнаки за працю.

3. Дотримання та виконання особисто вимог нормативно – правових актів з охорони праці.

4. Наявність травм отриманих на виробництві (один.).

5. Особистий внесок в вирішення питань охорони праці.

6. Проходження медогляду.

 
Контакты Контакты Контакты