Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Новорічні ялинки
  Адреси, за якими можна придбати новорічні ялинки, вирощені у державних лісогосподарських підприємствах Кіровоградщини Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 76 - біля ... Дізнатися більше...
      Працівники апарату обласного управління лісового ... Дізнатися більше...

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення Кіровоградської

обласної ради

14 червня 2013 року

№ 495

ПОГОДЖЕНО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

______________________________________

 

______________________________________

(П.І.П голови райдержадміністрації/

міського голови)

 

(П.І.П голови сільської, селищної,

міської ради)

______________________________________

 

______________________________________

(підпис)

 

(підпис)

М.П.

 

М.П.

“____”  _________________ 20___ р.

 

“____”  _________________ 20___ р.

 

ПОГОДЖЕНО

 

_______________________________________

(П.І.П та посада керівника територіального органу Держпідприємництва)

______________________________________

(підпис)

М.П.

“____”  _________________ 20___ р.

 

 

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

 

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах

територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

(назва документа дозвільного характеру)

 

 

 

(назва місцевої ради, що видає документ дозвільного характеру)

 

1.

Найменування дозвільного центру,

в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Дозвільний центр ___________________________

районної державної адміністрації,

виконкому _____________________ міської ради

2.

Місцезнаходження

дозвільного центру

Адреса ____________________________________

3.

Інформація щодо графіка

роботи дозвільного центру

 

4.

Реквізити адміністратора(-ів) та

представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

 

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

 

5.1.

Закони України

(назва, частина, стаття)

Закон України “Про природно-заповідний фонд України”, стаття 9-1

5.2.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

-

5.3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

5.4.

Акти місцевих органів виконавчої влади /органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Рішення Кіровоградської обласної ради

від 14 червня 2013 року № 495 “Про затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та Порядку видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення”

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 07грудня 2005 року № 1176 “Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру”.

2. Копія затвердженого ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

3. Копія угоди заявника з установою ПЗФ щодо додержання режиму території/об’єкта ПЗФ, в межах якого буде здійснюватися спеціальне використання природних ресурсів. Якщо територія/об’єкт ПЗФ не має спеціальної адміністрації подається погодження землекористувача/землевласника, у віданні якого знаходяться ця територія/об’єкт. Землекористувач/землевласник подає копію документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою та копію охоронного зобов’язання.

4. Звіт щодо виконання умов попереднього дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ (у разі його наявності).

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Видача дозволу безоплатна

 

У разі платності:

-

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акта)

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

1 місяць

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Відсутність затвердженого у встановленому законодавством порядку ліміту.

2. Порушення умов природокористування та режиму території/об’єкта ПЗФ.

3. Подання заявником не усіх документів.

4. Виявлення в документах, наданих заявником, недостовірних чи неповних відомостей.

5. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

1. У науково-дослідних цілях – на період виконання теми наукових робіт, але не більше п’яти років.

2. У природоохоронних цілях – п’ять років.

3. В оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях – п’ять років.

4. Для потреб моніторингу навколишнього природного середовища – п’ять років.

5. На заготівлю деревини в порядку рубок формування та оздоровлення лісів, мисливство, рибальство – один рік.

6. На збір лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби та інші види використання – один рік.

11.

Необхідність проведення експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Обстеження лісових ділянок проводиться згідно з вимогами та відповідно до:

1. Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724 “Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів”.

2. Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 “Про затвердження Санітарних правил в лісах України”

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Обстеження безоплатне

 

У разі платності:

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акта)

-

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

13.

Примітки

 
Контакты Контакты Контакты