Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Анонси
                                                                        ... Дізнатися більше...

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення Кіровоградської

обласної ради

14 червня 2013 року

№ 495

ПОГОДЖЕНО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

______________________________________

 

______________________________________

(П.І.П голови райдержадміністрації/

міського голови)

 

(П.І.П голови сільської, селищної,

міської ради)

______________________________________

 

______________________________________

(підпис)

 

(підпис)

М.П.

 

М.П.

“____”  _________________ 20___ р.

 

“____”  _________________ 20___ р.

 

ПОГОДЖЕНО

 

_______________________________________

(П.І.П та посада керівника територіального органу Держпідприємництва)

______________________________________

(підпис)

М.П.

“____”  _________________ 20___ р.

 

 

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

 

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах

територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

(назва документа дозвільного характеру)

 

 

 

(назва місцевої ради, що видає документ дозвільного характеру)

 

1.

Найменування дозвільного центру,

в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Дозвільний центр ___________________________

районної державної адміністрації,

виконкому _____________________ міської ради

2.

Місцезнаходження

дозвільного центру

Адреса ____________________________________

3.

Інформація щодо графіка

роботи дозвільного центру

 

4.

Реквізити адміністратора(-ів) та

представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

 

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

 

5.1.

Закони України

(назва, частина, стаття)

Закон України “Про природно-заповідний фонд України”, стаття 9-1

5.2.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

-

5.3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

5.4.

Акти місцевих органів виконавчої влади /органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Рішення Кіровоградської обласної ради

від 14 червня 2013 року № 495 “Про затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та Порядку видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення”

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 07грудня 2005 року № 1176 “Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру”.

2. Копія затвердженого ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

3. Копія угоди заявника з установою ПЗФ щодо додержання режиму території/об’єкта ПЗФ, в межах якого буде здійснюватися спеціальне використання природних ресурсів. Якщо територія/об’єкт ПЗФ не має спеціальної адміністрації подається погодження землекористувача/землевласника, у віданні якого знаходяться ця територія/об’єкт. Землекористувач/землевласник подає копію документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою та копію охоронного зобов’язання.

4. Звіт щодо виконання умов попереднього дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ (у разі його наявності).

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Видача дозволу безоплатна

 

У разі платності:

-

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акта)

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

1 місяць

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Відсутність затвердженого у встановленому законодавством порядку ліміту.

2. Порушення умов природокористування та режиму території/об’єкта ПЗФ.

3. Подання заявником не усіх документів.

4. Виявлення в документах, наданих заявником, недостовірних чи неповних відомостей.

5. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

1. У науково-дослідних цілях – на період виконання теми наукових робіт, але не більше п’яти років.

2. У природоохоронних цілях – п’ять років.

3. В оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях – п’ять років.

4. Для потреб моніторингу навколишнього природного середовища – п’ять років.

5. На заготівлю деревини в порядку рубок формування та оздоровлення лісів, мисливство, рибальство – один рік.

6. На збір лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби та інші види використання – один рік.

11.

Необхідність проведення експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Обстеження лісових ділянок проводиться згідно з вимогами та відповідно до:

1. Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724 “Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів”.

2. Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 “Про затвердження Санітарних правил в лісах України”

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Обстеження безоплатне

 

У разі платності:

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акта)

-

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

13.

Примітки

 
Контакты Контакты Контакты