Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
.

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Громадська рада при Кіровоградському ОУЛМГ

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ініціативної групи з підготовки установчих зборів

за участю інститутів громадянського суспільства

з формування нового складу Громадської ради

при Кіровоградському обласному управлінні

лісового та мисливського господарства 

         Установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбудуться 24 червня 2016 року в актовій залі Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства                            (м. Кропивницький, вул. Тимірязєва, 5 поверх).

Початок зборів о 14.00 год.

Початок реєстрації о 13.30 год.

 

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Кіровоградському обласному управлінню лісового та мисливського господарства:

ГОЛОВКО

Микола Іванович

-

Голова Президії Кіровоградської обласної ради Кіровоградської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок

СЕРЕДЮК

Олег Олексійович

-

Перший заступник начальника – головний лісничий Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства

СЛЮСАРОВА

Марина Іванівна

-

Член Кіровоградського обласного товариства лісівників

ВДОВИЧЕНКО

Валентина Миколаївна

 

Член Кіровоградської обласної організації профспілки

працівників лісового  господарства

 

ПОРЯДОК

формування складу Громадської ради

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних,  благодійних  організацій, творчих спілок, професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв та доданих до них документів для участі в установчих зборах здійснюється ініціативною групою до 17.00 год. 24 травня 2016 року включно за адресою: м. Кропивницький, вул. Тимірязєва, 76, 4 поверх, каб. 6, у робочі дні, в тому числі понеділок – четвер: 08.00 – 17.00 год., п’ятниця: 08.00 – 15.45 год.

Контактна особа: Середюк Олег Олексійович – перший заступник начальника управління – головний лісничий Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства (тел. 22-38-21, e-mail:kirforestlaw@i.ua).

 

Зразок заяви інституту громадянського

суспільства для участі представника в установчих зборах 

Від __________№______ 

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства з формування нового складу Громадської ради при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

 

            _____________________________________________________________

(найменування інституту громадського суспільства)

 повідомляє, що відповідно до рішення від ___________ № _____________ ________________________________________________________________

(ПІБ, посада в організації)

делеговано для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться 24 червня 2016 року, як кандидата до складу громадської ради при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

_______________________________________________________________

(найменування інституту громадського суспільства)

не заперечує проти оприлюднення інформації, поданої у зв’язку з участю в установчих зборах.

 

Додатки:

 1. Витяг з рішення про делегування представника для участі в установчих зборах на ___ арк.. в 1 прим.;
 2. Біографічна довідка делегованого представника на ___ арк.. в 1 прим.;
 3. Копія виписки з ЄДРПОУ  на ___ арк.. в 1 прим.;
 4. Витяг зі статуту (положення) щодо цілей і завдань діяльності інституту громадського суспільства на ___ арк.. в 1 прим.;
 5. Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних на ___ арк. в 1 прим.;
 6. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства на ___ арк.. в 1 прим.;
 7. відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

 

 Посада                                                 підпис                                      ПІБ керівника            

 

МП

 

 

Зразок витягу з протоколу засідання керівного

органу інституту громадського суспільства

ВИТЯГ

 

ПРОТОКОЛ №

Засідання ________________________________________________________ (найменування керівного органу та повне найменування ІГС)

Дата                                                                              місце складання

 

Присутні:

Порядок денний

Про делегування представника ІГС для участі в установчих зборах громадської організації при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

ВИРІШИЛИ:

 1. Делегувати для участі в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства ________________________________________.

                                                                                                          (посада в організації та ПІБ делегата)

 1. В термін до 20 травня 2016 року підготувати та подати ініціативній групі з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства з формування нового складу Громадської ради при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства документи для участі в установчих зборах.

 

Головуючий

 

Секретар

 

Біографічна довідка уповноваженого представника інституту

громадського суспільства для участі в установчих зборах

з формування нового складу Громадської ради при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

 

ПІБ ____________________________________________________________

Посада в ІГС ____________________________________________________

Громадянство ___________________________________________________

Число, місяць, рік народження _____________________________________

Освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, найменування навчального закладу, рік закінчення _________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_____________________________________

Володіння мовами ________________________________________________

Нагороди, почесні звання __________________________________________

Досвід роботи у виборних органах___________________________________

Трудова діяльність________________________________________________

Членство в ІГС

Контактна інформація (місце проживання, контактні телефони, e-mail)

 

 

Зразок інформації про інституту громадянського суспільства та результати його діяльності протягом останніх двох років

 

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності _____________________ протягом 2015 – 2016 років (або за період діяльності, якщо ІГС працює менше року)

 

 1. Назва інституту громадянського суспільства, в т.ч. скорочена;
 2. Дані про легалізацію;
 3. Юридична адреса, контакти;
 4. Мета та напрями діяльності;
 5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ;
 6. Інформація про результати діяльності ІГС, в тому числі відомості про проведені заходи, реалізовані проекти та програми, наявність друкованих видань. Подані ОВВ пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики в галузі лісового та мисливського господарства та інформування про них громадськості.

 

Посада                                                             підпис                          ПІБ

 

 

Зразок заяви про згоду кандидата у члени

Громадської ради при Кіровоградському обласному

управлінні лісового та мисливського господарства

на обробку персональних даних

Я, (ПІБ), відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду Кіровоградському обласному управлінню лісового та мисливського господарства на збір та обробку моїх персональних даних, в тому числі місце проживання, автобіографічні відомості, номери контактних телефонів та електронної пошти, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин та відносин у сфері управління людськими ресурсами.

Надаю дозвіл на оприлюднення таких моїх персональних даних:

Прізвище, ім’я, по батькові;

Посада в інституті громадського суспільства, яким я делегований до складу громадської ради при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства;

Номери контактних телефонів та адреси електронної пошти.

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати уточнену інформацію відповідальній особі для внесення її до бази персональних даних.

Посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене до бази персональних даних отримав (ла), із правами, які я маю відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений (на).

 

Дата                                         _____________                                               ПІБ

                                                                                                (підпис)

 

Відповідальна особа _________________________

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ініціативної групи з підготовки установчих зборів при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

         Установчі збори Громадської ради при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбудуться 06 березня 2014 року в приміщенні Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства, за адресою:25006,м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 76. Початок зборів об 11.00, початок реєстрацій о 9.00 (при собі мати документ, що засвідчує особу або лист від інституту громадянського суспільства, що надає повноваження на участь в установчих зборах).

         Громадська рада при  Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян у реалізації державної політики в галузі лісового та мисливського господарства. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України.

         Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування складу Громадської ради при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (наказ від 27.01.2014 р. №11):

СКЛАД

ініціативної групи з підготовки установчих зборів

Громадської ради при Кіровоградському обласному

управлінні лісового та мисливського господарства

 

Середюк Олег Олексійович

-

перший заступник начальника Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства

Коваленко Тетяна Олександрівна

-

завідувач сектором юридичного забезпечення та контролю Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства

Головко Микола Іванович

-

голова президії Кіровоградської обласної організації Українського Товариства мисливців та рибалок

 

          Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства

        Кількісний склад Громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

         До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств та установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства). До складу Громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

         Членство в Громадській раді є індивідуальним.

         Для участі  в  установчих  зборах   до   ініціативної   групи подається заява у довільній формі,  підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

         До заяви додаються:

         рішення керівника інституту громадянського суспільства,  якщо інше не передбачено його установчими документами,  про делегування представника для участі в установчих зборах,  посвідчене  печаткою (у разі наявності);

         біографічна довідка   делегованого   представника   інституту громадянського суспільства;

         копії документів,  що  підтверджують  легалізацію   інституту громадянського суспільства;

         інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

       Згідно  постанови Кабінету Міністрів  України від 03 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" за 10  календарних  днів  до  проведення  установчих   зборів приймання заяв для участі у них припиняється. Документи приймаються в приміщенні Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства, кімната прийому громадян (4 поверх, каб.3) за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 76, з 10.00 до 17.00 години.

         Відповідальна особа - Коваленко Тетяна Олександрівна   kirforestlaw@i.ua

         Телефон для довідок: (0522) 27-50-57, 22-06-03

03.02.2014 р.

 

 

 Прикріплені файли:


Контакты Контакты Контакты