Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Анонси

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Інформація про стан виконання регіональної екологічної програми «Ліси Кіровоградщини на 2016 – 2020 роки» за 2020 рік

Регіональна екологічна програма «Ліси Кіровоградщини на 2016 – 2020 роки» (далі – Програма) затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради від 23 березня 2016 року № 48 із змінами внесеними рішенням № 634 від 28 березня 2019 року.

Основною метою Програми є:

Розвиток лісового господарства області, в тому числі збільшення лісистості області за рахунок територій, що внаслідок деградації землі вже не можуть використовуватися для сільськогосподарських робіт.

Визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства області, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій, охорону і захист лісів.

Строк виконання Програми – 2016-2020 роки.

Розробник Програми – Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Співрозробники Програми – Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідальні виконавці – Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства, державні лісогосподарські підприємства.

 

  1. Виконання завдань і заходів

Підвищення рівня лісистості

         За 2016 – 2020 роки створено 1,20 тис.га захисних лісових насаджень на еродованих землях, що становить фактично 94,4 % до завдань передбачених програмою.

        В 2020 році створено 0,2 тис.га., чим забезпечено 100 % виконання завдання програми.

        Площа створених лісових культур на зрубах (відновлення) за 2016 – 2020 роки становить 1,6 тис.га., що становить 84 % до запланованого в програмі, в 2020 році створено 0,2 тис.га, що становить 100 % до завдання визначеного програмою.

        Рубки формування і оздоровлення лісів в 2016 – 2020 роках проведені на площі 21,6 тис.га., загальний обсяг заготовленої деревини склав 866,7 тис.куб.м.,.виконання завдань програми відповідно становить 123 % по площі та 105 % по загальному об’єму заготовленої деревини в 2020 році рубки проведено на площі 4,4 тис.га., заготовлено 173,6 тис.куб.м., що становить відповідно 105 % та 102 % до завдань визначених програмою.

         Протягом 2016 – 2020 років лісогосподарськими підприємствами створено 2,8 тис.км., мінералізованих смуг, проведено догляд за ними протяжністю 18,8 тис.км. в тому числі в 2020 році створено 0,5 тис.км мінералізованих смуг та проведено догляд за ними протяжністю 4,1 тис.км., в 2020 році виникло 17 випадків лісових пожеж на площі 9,25 га.

          З метою недопущення пошкоджень лісових насаджень шкідниками проведено винищувальні міри боротьби за 2016 – 2020 роки  на площі 31,2 тис.га., в тому числі в 2020 році на площі 5,6 тис.га.

         На відтворення , охорону та раціональне використання мисливської фауни за період 2016 – 2020 років направлено 1980,9 тис.грн. в тому числі в 2020 році 432,6 тис.грн, що становить 9,1 тис.грн на 1 тис.га.

         Обсяг заготовленої деревини під час рубок головного користування за 2016 – 2020 рік склав 187,8 тис. куб.м. ліквідної деревини, що становить 89 % до завдання визначеного програмою, в тому числі в 2020 році заготовили 27,2 тис.куб.м.

         Обсяг перевезеної деревини за 2016 – 2020 рік становить 163,4 тис.куб.м., що становить 80 % до завдань програми, в тому числі в 2020 році перевезено 29,9 тис.куб.м. деревини.

         З метою утримання в належному стані об’єктів природно заповідного фонду, а саме ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» та виконання необхідних міроприємств за період 2016 – 2020 років витрачено 22497  тис.грн., в тому числі в 2020 році 5591,4 тис.грн.

          Для забезпечення керівництва та управління у галузі лісового та мисливського господарства області кількість штатних працівників обласного управління становить 20 осіб, фактично працює 15 осіб.

         В 2019 – 2020  роках державними лісогосподарськими підприємствами проведено базове лісовпорядкування на 130,1 тис.га.

         Станом на 01.01.2021 року площа земель лісового фонду на яку оформлено речові права лісогосподарськими підприємствами становить 41,2 тис.га, що становить 31,6 % від необхідного.

        В області функціонують 33 шкільних лісництв, які відвідують майже 1000 учнів.

 

 

Обсяг коштів, які пропонуються

залучити на виконання програми

План

на 2020 рік,

тис.грн.

Фактичне виконання

станом на 01січня              2021 року,

тис.грн.

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

260620,0

264939,0

Державний бюджет

15900,0

15183,2

Обласний бюджет

 

3400,0

2012,5

Місцеві бюджети

200,0

 

Не бюджетні джерела (власні кошти підприємств)

241120,0

247743,3

 

 

За результатами реалізації програми у 2016 – 2020 роках:

-забезпечено збалансоване та невиснажливе ведення лісового господарства області, спрямоване на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій, охорону і захист лісів.

Всі показники програми виконані в повному обсязі.

 

 

З метою забезпечення належного ведення лісового господарства області необхідно прийняти нову програму проєкт якої підготовленої і пройшов стратегічну екологічну оцінку.

 

 
Контакты Контакты Контакты