Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Деревина паливна
Знайти інформацію щодо контактів відповідальних осіб для купівлі дров'яної деревини непромислового призначення можна за наступними посиланнями:   ДП «Оникіївське лісове господарство» - https://dpolg.com.ua/inde.../novini/1955-do-uvagi-naselennya ДП «Чорноліське ... Дізнатися більше...

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Наказ Кіровоградського ОУЛМГ про забезпечення Закону України "Про доступ до публічної інформації"

  НАКАЗ

 

 26.12.2017                                             м. Кропивницький           

№ 82

 

Про внесення змін до наказу від 24.06.2011 № 48

 

 

З метою забезпечення виконання Указу Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 05.05. 2011 № 574/2011, закону України «Про доступ до публічної інформації», в зв’яжу із змінами в організації ведення обліку і контролю та обробці запитів на інформацію

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести такі зміни до наказу від 24.06.2011 № 48 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

 

1.1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

 

2. Визначити відповідальною особою за ведення обліку і контролю запитів на інформацію головного спеціаліста відділу лісового господарства Марченко Світлану Валентинівну».

 

1.2. Пункт 5 викласти в такій редакції:

 

«Головному спеціалісту з питань персоналу Плохотнюк С.Л. забезпечити:».

 

1.3. У пункті 2 Приміток Форми запиту на інформацію слова і цифри «м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 76» замінити словами і цифрами
«м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 76».

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                                    ---

 

 
 
НАКАЗ

 24.06.2011 р.                                                                        м. Кіровоград                                                                              № 48

 

 

Про забезпечення виконання
Закону України «Про доступ
до публічної інформації»

 

 На виконання Указу Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 05 травня 2011 року № 574/2011, з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 23.05.2011 року № 177

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі  - Закон) розпорядником публічної інформації, створеної в Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства обласному управлінні, є обласне управління.

2. Визначити відповідальною посадовою особою у веденні єдиної системи обліку і контролю запитів на інформацію та тримачем Єдиної бази запитів на інформацію провідного спеціаліста управління Миргородську Світлану Валентинівну та внести відповідні зміни до посадової інструкції провідного спеціаліста управління.

3. Створити єдину електронну адресу для запитів на інформацію.

4. Затвердити Порядок документообігу, пов’язаного з доступом до публічної інформації (додаток 1), перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додаток 2) та форма запиту на інформацію (додаток 3).

5. Відповідальному за кадрову роботу в управлінні Плохотнюк С.Л. невідкладно забезпечити:

5.1. підготовку до оприлюднення на веб-сайті обласного управління:

інформації, визначеної статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та форм запитів на інформацію;

перелік відомостей, що становлять службову та конфіденційну інформацію, матеріальних носіїв інформації, які підлягають обов’язковому обліку.

6. Директорам лісогосподарських підприємств в термін до 10 липня 2011 року вжити заходи щодо розміщення на офіційних сайтах лісгоспів інформації, визначеної Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 05 травня 2011 року № 574/2011 та забезпечити вимоги законодавства про доступ до публічної інформації.

7. Контроль за виконання м даного наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник управління                                                                                                                                             І.І.Захарченко

 

 

 

Додаток 1
до наказу обласного
управління лісового та
мисливського господарства
від 24.06.2011 р. № 48

 

ПОРЯДОК
документообігу, пов’язаного з доступом до
публічної інформації в Кіровоградському обласному
управлінні лісового та мисливського господарства

 

1.При надходженні запиту на інформацію відповідальна посадова особа у веденні єдиної системи обліку і контролю запитів на інформацію (далі – Відповідальна особа) роздруковує його на паперових носіях, реєструє в Журналі обліку запитів на інформацію та в електронному вигляді (програма «Контроль») та терміново інформує начальника управління або його заступників;

2.Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

3. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь, за обґрунтованим клопотанням, готується та надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. 

4.У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, начальник управління або його заступники, за обґрунтованим клопотанням керівника відповідного структурного підрозділу, можуть продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Управління повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.  

5. Відповідь на запит на інформацію готується структурним підрозділом, яким створено запитувану інформацію, при цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу;

6. У разі надходження запиту на інформацію, яка створювалася кількома структурними підрозділами Управління, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається начальником управління або його заступниками;

7. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами встановленими Законом, його копія в частині інших питань розглядається у відповідності з Законом України «Про звернення громадян»;

8. У разі надходження кореспонденції яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами встановленими Законом України «Про звернення громадян»;

9. Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншій формі.

10. Відповідь на запит на інформацію реєструється в Журналі реєстрації вихідної кореспонденції відповідей на запити на інформацію.

11. Журнали обліку запитів на інформацію та реєстрації вихідної кореспонденції відповідей на запити на інформацію оформлюються та обліковуються у відповідності до Інструкції з діловодства в Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

12. Інформація на запит надається безкоштовно. 13. За неякісну або несвоєчасну підготовку відповіді на запит на інформацію несуть дисциплінарну відповідальність безпосередній виконавець та керівник структурного підрозділу.

 

Додаток 3
до наказу обласного
управління лісового та
мисливського господарства
від 24.06.2011 р. № 48

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації 

Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства

Запитувач 

________________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
________________________________________________________________________
                     прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
________________________________________________________________________
                      осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
________________________________________________________________________
                          поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон) 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

     Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати


_____________________________________________________________________________________
                                 (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа) 

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)

на поштову адресу 

________________________________________________________________
                        (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
________________________________________________________________
                                                будинок, корпус, квартира) 

на електронну адресу 

________________________________________________________________

телефаксом 

________________________________________________________________

за телефоном 

________________________________________________________________

__________      ___________
     (дата)                   (підпис) 

 

Примітки: 

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні  Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства__
розміщена на веб-сайті

2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу ___________25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 76_______;
                                                                (поштова адреса Держлісагенства)
на електронну адресу: __admin@lis-kr.gov.ua

                                    (електронна адреса управління)

телефаксом ____________________________________________;
                                                  (номер телефаксу управління)

за телефоном _______________________0522-32-28-10_____________________.
                                                 (номер телефону  управління) 

 

 
Контакты Контакты Контакты