Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
ВІДЕО
     Працівники апарату обласного управління лісового ... Дізнатися більше...

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію у Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

Додаток 2
до наказу обласного
управління лісового та
мисливського господарства
від 24.06.2011 р. № 48

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію в Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (далі - Перелік) у Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства  (далі – Управління) не може суперечити Розгорнутому переліку відомостей, що становлять державну таємницю у Державному агентстві лісових ресурсів України.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „Для службового користування” (далі –ДСК).

3. Рішення про надання (зняття) грифу ДСК інформації приймаються безпосередніми виконавцями документів згідно з даним Переліком та за висновками експертних комісій.

4. Відомості з грифом ДСК є власністю держави і такими, що містять відомості обмеженого поширення.

5. Відповідальність за правильне присвоєння грифу ДСК виробам та інформації несуть посадові особи, які надали гриф, підписали або затвердили ці документи.

6. У разі скасування рішення віднесення інформації до службової, про зняття грифа обмеження доступу повідомляються всі організації, яким надсилався цей документ.

7. Копіювання сторонніми організаціями документів з грифом „Для службового користування” повинно здійснюватись за погодженням з організацією - автором цих документів.

8. Використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно –телекомунікаційної системи для друкування документів з грифом ДСК, здійснювати тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та отримання відповідного атестату.

9. Передача інформації ДСК з однієї системи до іншої здійснюється захищеними каналами зв’язку або у зашифрованому вигляді. Використання Інтернету або незахищених каналів для передачі інформації ДСК заборонено.

10. За розголошення відомостей ДСК винні особи притягаються до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

До відомостей, що становлять службову інформацію

в Управлінні відносяться:

 

 РОЗДІЛ І.

 

Сфера взаємодії з місцевими державними адміністраціями, місцевими органами самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами і організаціями, що входять до сфери управління Держлісагентства України

 

1.1. Окремі накази та розпорядження, що регламентують внутрішню діяльність Управління за рішенням керівника.

1.2. Листування Управління з Держлісагентством України, місцевими державними адміністраціями, місцевими органами самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, обласними управліннями лісового та мисливського господарства, підприємствами і організаціями, що входять до сфери управління Держлісагентства, з питань охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, стану оборонно - мобілізаційної роботи, бронювання військовозобов’язаних, що не становить державну таємницю.

1.3. Документи про розслідування при виявленні втрати документів, що

  містять службову інформацію.

1.4. Мобілізаційні плани Управління.

1.5. Плани цивільного захисту на особливий період Управління, підприємств і організацій, що входять до сфери управління Держлісагентства України.

1.6. Звіти з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного резерву, бронювання військовозобов’язаних, що не становлять державну таємницю.

1.7. Номенклатури, обсяги, місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного Управління.

1.8. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення підприємств галузі на режим роботи в умовах особливого періоду, які не становлять державну таємницю.

1.9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів Управління,  а також обсяги матеріально – технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту, в яких відсутня інформація, що становить державну таємницю.

1.11. Зведені відомості щодо стану технічного захисту службової інформації.

РОЗДІЛ ІІ

 

Сфера економіки

 

2.1. Відомості з питань зовнішньої торгівлі, що не становлять державну таємницю.

2.2. Відомості інструктивного характеру посадовим особам, які беруть участь в міжнародних форумах.

2.3. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку, що не становлять державну таємницю.

 

РОЗДІЛ ІІІ

 

Лісовпорядні роботи

 

3.1. Топографічні карти, цифрові карти масштабів 1:10 000 і 1:25 000 в умовній системі координат 1963 року та топографічні карти, цифрові карти масштабів 1:10 000-1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42. Комплекти аерознімків (аеронегативів), репродукції та негативи накидного монтажу незалежно від масштабу, форми та виду носія інформації (окрім матеріалів аерофотозйомки, які віднесені до державної таємниці).

3.2. Зведені пояснювальні записки до проектів організації і розвитку лісового господарства та схеми лісів Управління.

3.3. Довідка про впровадження пропозицій лісовпорядкування у виробництво за результатами безперервного лісовпорядкування по обласним управлінням лісового та мисливського господарства

3.4. Документація державного лісового кадастру Управління та на рівні області.

3.5. Схеми насаджень лісогосподарських підприємств, складених на основі топографічних карт М 1:100 000 і крупніше з елементами рельєфу.

3.6. Планшети з горизонталями.

3.8. Геодезичні журнали.

3.9. Пояснювальна записка та планово - картографічні матеріали на лісові підприємства, природно – заповідний фонд України, на території яких розташовані об’єкти оборонного значення і (або) об’єкти, що охороняються Управлінням державної охорони України.

3.10. Планово – картографічні матеріали на лісові підприємства, природно –заповідний фонд України – відповідно до вимог СТГМ-90.

 

 Конфіденційна інформація

 

Відповідно до Законів України „Про інформацію” та „Про доступ до публічної інформації” інформація про фізичну особу (персональні дані - про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження) належить до конфіденційної.

Конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб.

 

Матеріальні носії інформації, які підлягають обов’язковому обліку

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, і використання документів, справ, видань, та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” підлягають обов’язковому обліку:

 

- печатки і штампи з повним найменуванням Управління;

- бланки з кутовими та повздовжніми штампами Управління,

- посвідчення працівника державної лісової охорони;

- посвідчення про відрядження;

- трудові книжки.

 

 
Контакты Контакты Контакты