Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Анонси

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Положення про організацію та проведення Тижня охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Кіровоградського обласного управління лісового 

та мисливського господарства

12 квітня  2010р. № 19

 

 

Положенняпро організацію та проведення

Тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.З метою привернення уваги суспільства, суб’єктів господарювання, громадських організацій до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, вшанування пам’яті осіб, які загинули на виробництві та згідно Указу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006 щорічно 28 квітня відзначаєтьсяДень охорони праці у Всесвітній день охорони праці (далі День охорони праці). З нагоди Дня охорони праці щороку протягом тижня до 28 квітня включно проводиться Тиждень охорони праці.

1.2.Дані Методичні рекомендації встановлюють загальний порядок проведення Тижня охорони праці на підприємствах лісового господарства Кіровоградської області.

1.3.Проведення Тижня охорони праці сприяє поліпшенню загального стану умов і охорони праці на підприємствах, посиленню контролю з боку керівників підприємств, профспілкових органів за дотриманням нормативних правових актів по охороні праці.

1.4.День охорони праці є однією з форм профілактичної роботи на підприємстві по забезпеченню безпечних умов праці за участі керівників, фахівців, робітників, представників профспілкової й громадської організацій.

 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ

 

2.1.Тиждень охорони праці проводиться з метою:

-  обстеження стану умов і охорони праці на підприємстві на відповідність державним нормативним вимогам охорони праці;

-  виявлення проблем і порушень правил охорони праці, планування й реалізації заходів, спрямованих на їхнє усунення;

-  привернення уваги кожного роботодавця і працівника до усунення або досягнення мінімально можливого (допустимого) рівня виробничих ризиків, до профілактики виробничого травматизму і професійної захворюваності, формування загальної культури охорони праці та свідомого ставлення до цих питань;

-  поліпшення умов праці працівників залучених до робіт з підвищеною небезпекою;

-  підвищення особистої відповідальності роботодавців за створення здорових і безпечних умов праці на підприємствах.

 

2.2.Основні завдання Тижня:

-  профілактика виробничого травматизму й професійних захворювань, підвищення рівня технологічної й виробничої дисципліни;

-  забезпечення контролю за станом охорони праці й виконанням нормативно -  правових актів в області охорони праці;

-  забезпечення інформацією працівників підприємства про стан умов і охорони праці на робочих місцях;

-  узагальнення й поширення передового досвіду по охороні праці;

-  визначення найкращого підрозділу, кращого працівника, кращого за професією.

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

3.1.Щорічно, на виконання Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006, 28 квітня, відзначається День охорони праці у Всесвітній день охорони праці.

3.2.Тиждень охорони праці проводиться раз на рік напередодні 28 квітня - Всесвітнього Дня охорони праці, дата його проведення встановлюється наказом голови Держкомлісгоспу України.

3.3.Наказом по управлінню створюється комісія з проведення Тижня охорони праці (далі - комісія) під головуванням керівника, а також визначаються склад комісій для перевірки підрозділів. У випадку хвороби або відпустки начальника управління комісію очолює головний інженер (головний лісничий) управління. Комісії складаються не менш як з трьох представників, включаючи голів комісії.

3.4.Головами комісій у підрозділах призначаються керівники цих підрозділів. До складу комісій входять: заступники керівників, інженерно-технічні працівники й уповноважені особи з охороні праці підрозділів підприємства та в обов'язковому порядку представники профспілки.

3.5.Програма проведення Тижня охорони праці затверджується начальником управління, доводиться до відома керівників всіх підприємств, що дає можливість заздалегідь підготуватися до проведення Дня охорони праці й провести перевірку з питань охорони праці в підрозділах силами керівників цехів, бригад, змін; виявити й усунути наявні недоліки.

3.6.Тиждень охорони праці по підприємствах проводиться згідно програм, складених з урахуванням специфіки виконуваних робіт і орієнтовного переліку питань (додаток 1).

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

4.1.За тиждень до проведення Дня охорони праці на підприємствах та по підрозділах на дошках оголошення вивішуються плакати "В період з __ по 28 квітня – Тиждень охорони праці".Проводиться оформлення (створення) куточків, стендів, присвячених Дню охорони праці; прийом працівників керівниками, а також юридичні консультації з питань охорони праці.

4.2.Призначаються організаційні комітети щодо організації та проведення Дня охорони праці, розробляються відповідні заходи та затверджуються робочі плани їх реалізації.

4.3.Напередодні Тижня охорони праці голова комісії управління та окремих підприємств ставить перед головами комісій підрозділів, керівниками й інженерно - технічними працівниками виробничих відділів (служб) та служб охорони праці, що беруть участь у проведенні заходу, конкретні завдання й інструктує їх по проведенню Тижня охорони праці на об'єктах підприємств, що перевіряються ними. Допускається ставити завдання й проводити інструктаж голів комісій віддалених підрозділів по телефону.

4.4.В період проведення Тижня охорони праці комісії проводять рейди, оперативні перевірки стану охорони праці на робочих місцях, перевіряють виконання вимог правил безпеки, інструкцій з охорони праці працівниками безпосередньо на місці проведення робіт. У випадку виявлення порушень правил безпеки праці комісія вживає заходів щодо їх усунення в рамках своїх повноважень.

4.5.Порушення, виявлені під час проведення Тижня охорони праці, що не потребують капітальних витрат і тривалого часу для їхнього усунення, усуваються в цей же період.

4.6.З метою захисту прав і соціальних інтересів потерпілих та членів сімей загиблих на виробництві працівників організовується перевірка правильності розслідування всіх нещасних випадків на виробництві, які мали місце у ІІ – ІV кварталах попереднього року, І кварталі поточного року. При цьому необхідно звернути особливу увагу на факти, які викладені у скаргах і зверненнях з цих питань.

4.7.По закінченню перевірки комісія складає акт проведення Тижня охорони праці (додаток 2), у якому відзначаються виявлені порушення (у тому числі й усунуті в цей же день), а також намічаються заходи щодо їхнього усунення із вказівкою відповідальних осіб і строків виконання, заповнюється оціночний лист стану охорони праці та культури виробництва (додаток 3). Акт та оціночний лист складається в двох екземплярах і підписується всіма членами комісії. Один екземпляр акту залишається для виконання в перевіреному підрозділі і зберігається в окремій папці протягом року, другий екземпляр надається керівникові підприємства. Після розгляду акту керівником підприємства він направляється в службу охорони праці (фахівцеві з охорони праці) для контролю.

4.8.Наприкінці Тижня охорони праці або наступного дня після його закінчення, голова комісії проводить підсумкову нараду, на якій заслуховує звіт голів комісій підрозділів про виконання плану заходів щодо Дня охорони праці й результати проведеної перевірки, визначає повноту запропонованих комісіями організаційно - технічних заходів щодо усунення порушень, виявлених під час проведення Тижня охорони праці. На підприємствах з віддаленими підрозділами  підсумкові наради проводяться по завершенню роботи комісій у всіх підрозділах. Допускається проведення наради за результатами Дня охорони праці керівником  підприємства з головами комісій віддалених підрозділів (ділянок) по телефону або радіозв'язку в селекторному режимі. На нараді голови комісій доповідають про серйозні порушення, виявленні у ході перевірки.

4.9.Проводяться збори трудових колективів з розглядом стану охорони праці на підприємстві, та відмічаються кращі працівники та підрозділи, що дотримуються правил охорони праці. На основі пропозицій трудового колективу та рішень оргкомітету з підготовки та проведення Тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці виноситься рішення, щодо відзначення переможців конкурсу (додаток 4).

4.10.За результатами Тижня охорони праці керівник підприємства в тижневий строк видає наказ із додатком плану організаційно - технічних заходів щодо усунення виявлених порушень, з вказівкою строків їхнього усунення  й відповідальних осіб. У наказі відзначаються грубі порушення нормативних актів з охорони праці, виявлені  в період проведення Тижня охорони праці, невиконані  в строк заходи попереднього Тижня охорони праці й причини їх невиконання, і визначаються заходи для їхнього усунення. Визначається найкращий підрозділ, кращий працівник, кращий за професією. Переможці заохочуються цінними подарунками та матеріальним заохоченням. Зміст наказу доводиться до відома всіх працівників підприємства.

4.11.Протягом Тижня проводяться заходи по вшануванню пам’яті працівників, які загинули на виробництві, відвідування сімей потерпілих, надається посильна допомога у розв’язанні матеріальних, соціально-побутових або інших проблем.

4.12.Інформацію про проведення заходів та фотознімки в електронному виглядінадаються оргкомітету управління.Результати проведення Дня охорони праці відображаються в стінгазетах, плакатах, сатиричних аркушах, поміщених в «Куточках охорони праці», засобах масової інформації, телевізійних репортажах, проводяться науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, огляди-конкурси з питань охорони праці.

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАХОДІВ

 

Контроль за проведенням на підприємствах лісового господарства Тижня охорони праці ведеться організаційним комітетом з проведення заходу на підприємстві та при управлінні.

Контроль ведеться шляхом відвідування підприємств, проведення рейдів, оперативних перевірок стану охорони праці на робочих місцях з дотримання правил та інструкцій з охорони праці.

Заходи щодо усунення виявлених порушень включаються в щомісячні плани робіт підприємств лісового господарства.

Начальники підрозділів підприємства, напередодні проведення чергового Тижня охорони праці, направляють довідку службі охорони праці (фахівцеві з охорони праці) про стан виконання плану організаційно-технічних заходів, намічених за підсумками проведення попереднього Дня охорони праці.

За результатами проведених на підприємствах заходів видається наказ по обласному управлінню лісового та мисливського господарства.

Для керівників і працівників підрозділів підприємств, що забезпечують кращу організацію роботи з охорони праці рекомендується розробити систему стимулювання.

Встановити (заснувати) перехідний вимпел (кубок) «Кращому підрозділу з питань охорони праці та культури виробництва».
Контакты Контакты Контакты