Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Анонси
                                                                  ... Дізнатися більше...

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Про Товариство лісівників України

Головою Товариства лісівників України став Яресько Олександр Павлович

 

28 листопада 2012 року Всеукраїнська рада Товариства лісівників України провела V з’їзд, в ході якого було обрано нового Голову Товариства лісівників України Яреська Олександра Павловича.  


Яресько Олександр Павлович, народився 26  червня 1949 року  в  селі  ВеликіСорочинці, Миргородського  району, Полтавської  області .

Майже 50 років свого життя Олександр Павлович присвяти лісу. Так, з 1964 року по 1968 рік був студентом Чугуєво-Бабчанського лісного технікуму. З 1968 року  по  1973 рік  працював в Харківській лісовпорядній експедиції «Ліс-проект» на посадах: техніка помічника таксатора, був переведений старшим техніком помічника таксатора, пізніше був переведений інженером – таксатором.

З 1973 року по 1977 рік працював інженером  з  охорони  та  захисту лісу  Миргородського  держлісгоспу, та заочно навчався в Брянському технологічному інституті, який закінчив в 1974 році .

З 1977 року  по 1978 рік  працював  виконуючим обов’язки головного лісничого цього ж  лісгоспу. З 1978 року  по 1998 рік  працював  на посаді  директора   «Миргородського  держлісгоспу».

З 1998 року по 2004 рік працював Генеральним директором Полтавського державного лісогосподарського об’єднання « Полтаваліс».

Протягом 2005 року по 2009 рік Олександр Павлович обіймав посаду начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства. Ініціатор відродження захисного лісорозведення на Полтавщині.

З  червня 2009 року  по  даний  час   працює  заступником директора Державного підприємства « Миргородське лісове господарство».

В 1994 році присвоєно почесне звання « Заслужений працівник сільського господарства»

 В 2001 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та нагороджений нагрудним знаком Держкомлісгоспу України «За 30 років бездоганної служби в державній лісовій охороні України»

В 2004 році нагороджений  відзнакою  Держкомлісгоспу  України «Відмінник  лісового  господарства  України».

Обирався депутатом Полтавської обласної ради четвертого скликання та депутатом  Миргородської  районної  ради  п’ятого  скликання.

Одружений, має  сина.

Олександр Павловича Президент Федерації кінного спорту в Полтавській області. Має хобі кінний спорт та полювання.

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець, заступники голови та весь колектив щиро вітають Олександра Яреська з обранням на посаду Голови Товариства лісівників України та бажають йому плідної і корисної праці задля примноження і збагачення лісів України.

 


 П О С Т А Н О В А
5-го з’їзду Товариства лісівників України

17/12/2012 - 692 перегл.

28 листопада 2012 року м. Київ


Присутні: 73 чол. делегатів з обраних на регіональних конференціях 77 чол. Відсутні 4 чол. з поважних причин. Запрошених 29 чол.


I. Про роботу Товариства в 2007-2012 рр.
Заслухавши та обговоривши доповідь голови Товариства Самоплавського В.І. з’їзд відмічає, що протягом звітного періоду первинні та регіональні організації, голова Товариства, всеукраїнська рада та президія провели певну роботу щодо мобілізації сил громадськості на збільшення площі лісів і їх біологічного різноманіття, захист лісу, активізацію професійної орієнтації учнівської молоді, поширення в суспільстві знань про роль лісів у природі та житті людини, сприяння підвищенню кваліфікації працівників лісового господарства та збереженню кращих традицій лісівників України.
З цією метою проводились всеукраїнські та регіональні науково-практичні конференції, семінари з залученням широкого кола фахівців, вчених та громадських активістів. Проводились змагання вальників лісу, конкурси з метою заохочення до підвищення культури виробництва, розширення вирощування декоративного садивного матеріалу, раціонального використання лісових ресурсів, акції „Майбутнє лісу у твоїх руках” і т.ін. Ідеї Товариства широко висвітлювались в загальних засобах масової інформації, засновано 12 регіональних галузевих часописів, підготовлено і видано монографії і нариси з історії лісового господарства ряду областей, тематичні буклети. Продовжувалось співробітництво з лісовими товариствами інших країн.
Станом на 01.01.2012 року в Товаристві нараховується 20963 індивідуальних члени з числа інженерно-технічних працівників, науковців, викладачів, студентів, ветеранів галузі. Колективними членами Товариства є 306 підприємств і установ. Всі члени Товариства об’єднані в 330 первинних та 25 регіональних організацій.
Первинні та регіональні організації працювали у відповідності зі Статутом Товариства лісівників України, сприяли підприємствам і установам галузі у вирішенні завдань із захисту лісів від виснаження незаконними рубками, пожежами і промисловими викидами, з впровадження науково-технічного прогресу.
Разом з тим, з’їзд відмічає, що ще не всі первинні та регіональні організації Товариства у звітному періоді в повній мірі використовували свої можливості з виконання статутних вимог щодо просвітницької та масової роботи, пропаганди ролі і значення лісу для суспільства.
Не приділялась належна увага пропаганді історії лісового господарства регіонів, ще не все робилося для того, щоб місцеве населення замість опонентів стало нашими помічниками і поборниками ідей сталого розвитку лісового господарства.
Первинні осередки Товариства ослабили увагу до роботи з раціоналізаторами і винахідниками.
Члени президії всеукраїнської ради ще мало бувають на місцях, недостатньо надають практичну допомогу в організації роботи низової ланки Товариства, слабо контролюють виконання прийнятих рішень і рекомендацій.
Лісівнича громадськість не займає наступальної позиції в справі поліпшення захисту лісів, розробки і впровадження загальнодержавної програми їх оздоровлення.
Ще явно недостатньою є співпраця Товариства лісівників України з лісівничими громадськими організаціями інших країн.
Потребують поглиблення контакти Товариства з навчальними та науковими закладами лісівничого профілю.
Регіональні організації недостатньо ведуть роботу із залучення до Товариства колективних членів з числа підприємств, що не входять до системи Держлісагентства, слабо використовують можливості одержання безповоротної фінансової допомоги від підприємств різних форм власності, діяльність яких пов’язана з лісом, особливо, використанням лісових ресурсів.Залишається низькою активність галузевих секторів всеукраїнської ради Товариства.

З’їзд ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Звіт голови Товариства лісівників України Самоплавського В.І. за період 2007-2012 років прийняти до відома, а роботу всеукраїнської ради, її президії та голови Товариства визнати задовільною.
2. Новообраному голові Товариства, всеукраїнській раді та її президії продовжувати роботу Товариства, спрямовану на активізацію діяльності первинних і регіональних організацій з метою розширення кола прибічників і добровільних помічників в справі збереження, примноження і раціонального використання лісових ресурсів на благо всього суспільства.
З цією метою:
- активізувати роботу із збільшення чисельності Товариства, активніше залучати до втілення ідей Товариства зусилля і кошти підприємств усіх форм власності, які в своїй діяльності пов’язані з лісом та лісовими ресурсами;
- поглибити просвітницьку роботу всіх підрозділів Товариства, в т.ч. інформування громадськості про напрямки сталого розвитку лісового господарства;
- членам президії всеукраїнської ради надавати практичну допомогу в організації роботи низової ланки Товариства, особливо там, де оновлено керівництво первинними і регіональними організаціями;
- займати наступальну позицію в питаннях збереження лісів, ширше використовувати організацію змагань та конкурсів на кращі результати в цій справі;
- активізувати співпрацю з лісівничими громадськими організаціями інших країн;
- оживити роботу галузевих секторів всеукраїнської ради Товариства;
- ширше використовувати можливості професійних навчальних закладів у пропаганді ідей Товариства;
- спрямовувати діяльність науковців галузі на вирішення актуальних для лісогосподарського виробництва питань, більш активну їх участь в підготовці проектів законодавчих і нормативних актів з регулювання лісових відносин.
3. Голові Товариства, всеукраїнській раді та президії поліпшити координацію роботи регіональних організацій щодо виконання ними статутних вимог.
Рішення прийнято: за 72, не прийняли участі у голосуванні 1.


II. Про звіт центральної ревізійної комісії
Заслухавши та обговоривши звіт голови центральної ревізійної комісії Макогончук Л.І., з’їзд відмічає, що всеукраїнська рада Товариства використовувала кошти відповідно до затверджених кошторисів на проведення загальноукраїнських заходів – конференцій, семінарів, конкурсів, акцій, утримання апарату, тощо.
Перевірками контролюючих органів та ревізійної комісії порушень фінансової дисципліни не виявлено.
Практично всі регіональні організації своєчасно перераховують всеукраїнській раді належні їй кошти.
З’їзд постановляє:
1. Звіт центральної ревізійної комісії за звітний період затвердити (акт додається).
Рішення прийнято одноголосно.


III. Про обрання почесних членів Товариства лісівників України
З’їзд постановляє:
За багаторічну плідну роботу в Товаристві та досягнення високих результатів у формуванні в суспільстві екологічного світогляду і поширенні знань про роль лісів у природі та житті людини, боротьбі за збільшення площі лісів і підвищення їх продуктивності обрати почесними членами Товариства лісівників України з врученням відповідного диплома (список додається).
Рішення прийнято одноголосно.


IY. Про голову Товариства лісівників України
З’їзд постановляє:
Головою Товариства лісівників України обрати Яреська Олександра Павловича, першим заступником голови Товариства – Лісняка Григорія Михайловича, заступником – Симонова Сергія Анатолійовича.
Рішення прийнято: за 67, проти 2, утрималось 2, не приймали участь в голосуванні 2,


Y. Про вибори всеукраїнської ради Товариства лісівників України

З’їзд постановляє:
Обрати до всеукраїнської ради Товариства лісівників України 25 чол. Затвердити всеукраїнську раду Товариства (з врахуванням кооптованих до її складу 25 голів рад регіональних організацій) в кількості 50 чоловік (список додається).
Рішення прийнято: за 72, не приймали участі у голосуванні 1.

VI. Про вибори центральної ревізійної комісії
З’їзд постановляє:
Обрати центральну ревізійну комісію в кількості 5 чоловік, персонально:
1. Макогончук Людмила Іванівна - голова комісії
2. Задависвічка Микола Олександрович - член комісії
3. Будзінський Ігор Леонідович -„-
4. Віговська Галина Василівна -„-
5. Бітюкова Валентина Федорівна -„-
Рішення прийнято: за 72, не прийняли участь у голосуванні 1.
Голова
Бондар А.О.
Секретар Белінська Л.М.

Склад президії ВР ТЛУ,
обраний на засіданні всеукраїнської ради 28 листопада 2012 р.

1. Яресько Олександр Павлович - голова Товариства лісівників України
2. Лісняк Григорій Михайлович - перший заступник голови
3. Симонов Сергій Анатолійович - заступник голови
4. Мірошников Володимир Володимирович - вчений секретар
5. Ведмідь Микола Максимович - ветеран галузі
6. Воронюк Володимир Васильович - начальник Управління Держлісагентства України
7. Гульчак Володимир Петрович - генеральний директор ВО „Укрдержліспроект"
8. Капаклі Зенон Васильович - менеджер ДП «Укрлісконсалтинг»
9. Корнієнко Віктор Петрович - начальник Відділу Держлісагентства України
10. Кривов'язий Степан Йосипович - голова ЦК галузевої профспілки
11. Парфенюк Віктор Анатолійович - начальник Управління Держлісагентства України
12. Ткач Віктор Петрович - директор УкрНДІЛГА
13. Ткачук Володимир Ілліч - начальник Житомирського ОУЛМГ
14. Хрол Андрій Костянтинович - заступник начальника Управління Держлісагентства України
15. Шершун Микола Харитонович - народний депутат України, голова Рівненської облорганізації ТЛУ

                                                                                                                               СКЛАД
                                                               всеукраїнської ради Товариства лісівників України, затверджений V з’їздом


ТЛУ 28 листопада 2012 р.
1. Члени ради, обрані V з'їздом Товариства

1. Андрусишин Володимир Степанович - ветеран галузі, почесний член Товариства
2. Бондар Анатолій Омелянович - начальник Вінницького облуправління лісового та мисливського господарства, почесний член Товариства
3. Вакулюк Павло Гаврилович - ветеран галузі, почесний член Товариства
4. Ведмідь Микола Максимович - заступник директора УкрНДІЛГА, почесний член Товариства
5. Воронюк Володимир Васильович - начальник Управління використання лісових ресурсів Держлісагентства України
6. Гульчак Володимир Петрович - генеральний директор ВО »Укрдержліспроект»
7. Ірклієнко Сергій Петрович - директор „Укрцентркадриліс"
8. Капаклі Зенон Васильович - менеджер 1 категорії проекту «Консалтинг ринку деревини» ДП «Укрлісконсалтинг»
9. Корнієнко Віктор Петрович - начальник Відділу науки, міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю Держлісагенства України
10. Кривов'язий Степан Йосипович - голова ЦК профспілки працівників лісового господарства України
11. Криницький Григорій Томкович - проректор з наукової роботи НЛТУУ, почесний член Товариства
12. Лісняк Григорій Михайлович - керуючий регіональним представництвом «Південно-Східне» ДП «Укрлісконсалтинг»
13. Лісовий Віталій Митрофанович - начальник Хмельницького облуправління лісового та мисливського господарства
14. Макарчук Ярослав Іванович - перший заступник Голови Держлісагентства України
15. Максименко Валентина Василівна - головний редактор „Лісового і мисливського журналу"
16. Мірошников Володимир Володимирович - вчений секретар ВР ТЛУ, ветеран галузі, почесний член Товариства
17. Парфенюк Віктор Анатолійович - начальник Управління державної охорони лісів та внутрішнього аудиту Держлісагентства України
18. Романовський Володимир Францевич - начальник Управління лісового господарства Держлісагентства України
19. Симонов Сергій Анатолійович - генеральний директор ДП «Укрлісконсалтинг»
20. Сівець Віктор Миколайович - Голова Держлісагентства України, почесний член Товариства
21. Ткач Віктор Петрович - директор УкрНДІЛГА, почесний член Товариства
22. Ткачук Володимир Ілліч - начальник Житомирського облуправління лісового та мисливського господарства, почесний член Товариства
23. Хрол Андрій Костянтинович - заступник начальника Управління мисливського господарства Держлісагентства України
24. Шишов Ігор Олександрович - заступник Голови Держлісагентства України
25. Яресько Олександр Павлович - голова Товариства лісівників України, ветеран галузі

II. Члени ради, які за Статутом кооптуються до її складу
1. Трофименко Ірина Олексіївна - голова ради Кримської республіканської організації ТЛУ, начальник управління лісового господарства Рескомлісу АР Крим
2. Діденко Віктор Іванович - голова ради Вінницької облорганізації, перший заступник начальника Вінницького облуправління лісового та мисливського господарства
3. Сахарук Петро Мойсейович - голова ради Волинської облорганізації, директор ДП «Старовижівське лісове господарство» Волинського облуправління лісового та мисливського господарства
4. Величко Валерій Миколайович - голова ради Дніпропетровської облорганізації, перший заступник начальника Дніпропетровського облуправління лісового та мисливського господарства
5. Бальоха Петро Іванович - голова ради Донецької облорганізації, ветеран галузі
6. Зарічний Василь Григорович - голова ради Житомирської облорганізації, перший заступник начальника Житомирського облуправління лісового та мисливського господарства
7. Гоголюк Ярослав Ярославович - голова ради Закарпатської облорганізації, заступник начальника відділу охорони і захисту лісу Закарпатського облуправління лісового та мисливського господарства
8. Лугінін Микола Сергійович - голова ради Запорізької облорганізації, завідувач сектору мисливського господарства Запорізького облуправління лісового та мисливського господарства
9. Калуцький Іван Федорович - голова ради Івано-Франківської облорганізації, ветеран галузі, завідувач кафедри Прикарпатського національного університету, почесний член Товариства
10. Гузенко Руслан Володимирович - голова ради Київської облорганізації, перший заступник начальника Київського облуправління лісового та мисливського господарства
11. Токарчук Валентина Миколаївна - голова ради Кіровоградської облорганізації, голова обкому галузевої профспілки, почесний член Товариства
12. Шевченко Володимир В'ячеславович - голова ради Луганської облорганізації, перший заступник начальника Луганського облуправління лісового та мисливського господарства
13. Целень Ярослав Павлович - голова ради Львівської облорганізації, заступник начальника Львівського облуправління лісового та мисливського господарства
14. Лесик Валентина Василівна - голова ради Миколаївської облорганізації, начальник відділу лісового господарства Миколаївського облуправління лісового та мисливського господарства
15. Скрипник Олександр Володимирович - голова ради Одеської облорганізації, перший заступник начальника Одеського облуправління лісового та мисливського господарства
16. Тенянко Олексій Григорович - голова ради Полтавської облорганізації, перший заступник начальника Полтавського облуправління лісового та мисливського господарства
17. Шершун Микола Харитонович - голова ради Рівненської облорганізації, народний депутат України, ветеран галузі, почесний член Товариства
18. Ігнатченко Віталій Віталійович - голова ради Сумської облорганізації , перший заступник начальника Сумського облуправління лісового та мисливського господарства
19. Гуменюк Ігор Романович - голова ради Тернопільської облорганізації, перший заступник начальника Тернопільського облуправління лісового та мисливського господарства
20. Попов Олександр Федорович - голова ради Харківської облорганізації, перший заступник начальника Харківського облуправління лісового та мисливського господарства
21. Михайленко Володимир Дмитрович - голова ради Херсонської облорганізації, перший заступник начальника Херсонського облуправління лісового та мисливського господарства
22. Хоптинець Володимир Михайлович - голова ради Хмельницької облорганізації, перший заступник начальника Хмельницького облуправління лісового та мисливського господарства, почесний член Товариства
23. Горда Василь Іванович - голова ради Черкаської облорганізації, перший заступник начальника Черкаського облуправління лісового та мисливського господарства, почесний член Товариства
24. Кашпор Валерій Миколайович - голова ради Чернівецької облорганізації, перший заступник начальника Чернівецького облуправління лісового та мисливського господарства, почесний член Товариства
25. Пономаренко Юрій Борисович - голова ради Чернігівської облорганізації, перший заступник начальника Чернігівського облуправління лісового та мисливського господарства


Контакты Контакты Контакты