Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Анонси

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Виконання завдань та заходів регіональної екологічної програми «Ліси Кіровоградщини» на 2016-2020 роки за 12 місяців 2020 року

№ з/п

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Очікувані результати

Фактично виконано

 

Підвищення рівня лісистості

Площа лісорозведення

тис. гектарів

0,2

0,2

 

Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку

Площа земель, що надана у постійне користування для ведення лісового господарства

тис. гектарів

130

130

Площа відновлення лісів

тис. гектарів

0,2

0,2

Площа лісів, на яких проведені рубки формування і оздоровлення лісів

тис. гектарів

4,2

4,4

Обсяг загального запасу деревини, заготовленої під час проведення рубки формування і оздоровлення лісів

тис. куб. м

170

173,6

Кількість підприємств та організацій, що займаються веденням лісового господарства

одиниць

9

9

 

Підвищення стійкості лісових екосистем, охорона і захист лісів

Довжина створених протипожежних розривів, мінералізованих смуг, що доглядаються

тис. кілометрів

3,5

4,1

Площа, на якій проведені лісозахисні заходи

тис. гектарів

2,0

5,6

 

Відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни

Обсяг середніх витрат на 1 тис. гектарів мисливських угідь, пов’язаних з охороною і відтворенням мисливських тварин

гривень

9450

9088

Кількість диких копитних у мисливських угіддях

тис. голів

0,7

0,7

 

Раціональне використання лісових ресурсів

Обсяг заготовленої під час проведення рубок головного користування ліквідної деревини

тис. куб. м

40

27,2

Довжина збудованих, реконструйованих і відновлених доріг лісогосподарського призначення

кілометрів

3

5

 

Підвищення ефективності управління лісовим господарством

Кількість штатних одиниць працівників територіального органу Держлісагентства

осіб

20

15

Площа, на якій проведено безперервне лісовпорядкування

тис. гектарів

129

129

 

Поліпшення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства

Кількість осіб, які закінчили курси підвищення кваліфікації

осіб

25

34

 

Забезпечення розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження еколого - просвітницької діяльності

Кількість створених рекреаційно-просвітницьких об’єктів

одиниць

2

2

Кількість учнівських лісництв

одиниць

38

33
Контакты Контакты Контакты