Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Увага! Пожежонебезпечний період!
   Лісівники Кіровоградщини закликають усіх людей бути ОБЕРЕЖНИМИ при поводженні з вогнем на прилеглих до лісів територіях.  Шановні громадяни! НЕ паліть на присадибних ділянках суху траву, НЕ спалюйте сміття, НЕ викидайте на узбіччя ... Дізнатися більше...

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Звітно-виборні конференції

ПРОТОКОЛ

п’ятої конференції Кіровоградського обласного Товариства лісівників

 

                                                           7 травня 2014 року                                                                            № 5

На конференцію обрано                                       42 делегатів

Присутні на конференції делегати                       439 делегатів (згідно списку)

Відсутні                                                                   3 делегат

          На конференції присутні запрошені – керівники, головні спеціалісти лісогосподарських підприємств.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.    Про звіт Ради обласного Товариства лісівників за 2013 рік.

2.    Про звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

3.    Про внесення змін до складу ревізійної комісії.

4.    Про внесення змін до складу ради обласного Товариства лісівників.

ВИСТУПИВ

          Середюк О.О., який запропонув обрати для вирішення організаційних питань конференції:

робочу президію конференції у складі 5 осіб, а саме: Ревенко Н.О., Середюка О.О., Синявського О.П. Квашу О.В. Коваленко Т.О.

лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме: Артеменко О.В., Мельник Р.В., Хуторна Т.С.:

секретаріат у складі Плохотнюк С.Л.;

редакційну комісію у складі 3 осіб, а саме Ревенко Н.О., Зуєва О.В., Коваленко Т.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 39, «проти» - 0; «утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

обрати для вирішення організаційних питань конференції:

робочу президію конференції у складі 5 осіб, а саме, Ревенко Н.О., Середюка О.О., Синявського О.П., Квашу О.В. Коваленко Т.О.


лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме: Артеменко О.В., Мельник Р.В., Хуторна Т.С.:

секретаріат у складі Стрільчук Н.Д. Мухіна І.О.

редакційну комісію у складі 3 осіб, а саме Ревенко Н.О., Яценко О.М., Коваленко Т.О.

ВИСТУПИЛА

Ревенко Н.О., яка запропонувала обрати головою конференції     Середюка О.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 39, «проти» - 0; «утримались» - 0

ВИРІШИЛИ

обрати головою конференції Середюка О.О. 

ВИСТУПИВ

Середюк О.О., який запропонував затвердити наступний порядок денний конференції:

1.    Про звіт Ради обласного Товариства лісівників за 2013 рік.

2.    Про звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

3.    Про внесення змін до складу ревізійної комісії.

4.    Про внесення змін до складу ради обласного Товариства лісівників. 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 39, «проти» - 0; «утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний конференції:

1.    Про звіт Ради обласного Товариства лісівників за 2013 рік.

2.    Про звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

3.    Про внесення змін до складу ревізійної комісії.

4.    Про внесення змін до складу ради обласного Товариства лісівників. 

ВИСТУПИЛА

Поркуян Л.І., яка запропонувала затвердити наступний регламент конференції:

          звіт Ради Товариства – до 15 хв.;

          звіт Ревізійної комісії – до 10 хв.;

          виступи – до 5 хв.

Рішення з питань порядку денного приймати прямим відкритим голосуванням посвідченнями делегатів, які були вручені при реєстрації делегатів. 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 39, «проти» - 0; «утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

затвердити наступний регламент конференції:

          звіт Ради Товариства – до 15 хв.;

          звіт Ревізійної комісії – до 10 хв.;

          виступи – до 5 хв.

Рішення з питань порядку денного приймати прямим відкритим голосуванням посвідченнями делегатів, які були вручені при реєстрації делегатів. 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ

ВИСТУПИВ

Середюк О.О.,  який  доповів  про роботу Ради обласного Товариства за 2013 рік, запропонував  прийняти його до відому та визнати роботу Ради у 2013 році задовільною (звіт додається).

Синявський О.П. та Гончаренко К.В., які зазначили, що за рік Товариством зроблено багато, в тому числі з питань пропаганди природоохоронної діяльності, підтримки діяльності та розвитку учнівських лісництв і запропонували прийняти до відому звіт голови Товариства та визнати роботу Ради обласного Товариства у 2013 році задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 39, «проти» - 0; «утримались» - 0

ВИРІШИЛИ

Прийняти до відому звіт голови Кіровоградського обласного Товариства лісівників Середюка О.О . про роботу Ради обласного Товариства за 2013 рік. Визнати задовільною роботу Ради обласного Товариства за 2013 рік. 

ДРУГЕ ПИТАННЯ

ВИСТУПИЛА

            Голова Ревізійної комісії Слюсарова М.І.., яка  доповіла про результати перевірки фінансово-господарської діяльності обласного Товариства за         2013 рік. Запропонувала  затвердити звіт ревізійної комісії (звіт додається).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 39, «проти» - 0; «утримались» - 0

ВИРІШИЛИ

            Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність обласного Товариства за 2013 рік. 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ

ВИСТУПИВ

Середюк О.О., який повідомив, що до ради обласного Товариства лісівників надійшла заява Слюсарової М.І. про виключення її із складу ревізійної комісії в зв’язку з тим, що вона на даний час працює бухгалтером обласного Товариства лісівників. 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 39, «проти» - 0; «утримались» - 0 

ВИРІШИЛИ:

Задовольнити заяву Слюсарової М.І. про виведення її зі складу ревізійної комісії Товариства.

ВИСТУПИВ:

          Терещенко В.М., який запропонував ввести до складу ревізійної комісії Артемєву Ірину Вікторівну  , головного бухгалтера ДП «Компаніївське  лісове господарство». 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 39, «проти» - 0; «утримались» - 0 

ВИРІШИЛИ:

Ввести до складу ревізійної комісії Артемєву Ірину Вікторівну  , головного бухгалтера ДП «Компаніївське  лісове господарство».            

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ

ВИСТУПИВ

Середюк О.О., який довів до відому делегатів заяви членів Ради Товариства виведення їх зі складу Ради у зв’язку з неможливістю суміщувати громадську діяльність з виконанням посадових обов’язків, в тому числіЗуєва О.В. та Підтиканої Г.В., а також рішення первинних організацій про виключення їх складу окремих членів, які втратили зв'язок з  Товариством, зокрема, Колоса А.Ю. (Онуфріївська первинна організація) та Качур Н.О. (Світловодська первинна організація). 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 39, «проти» - 0; «утримались» - 0 

ВИРІШИЛИ:

Вивести зі складу Ради обласного Товариства Зуєва Олександра Васильовича, Підтикану Галину Василівну; Качур Наталію Олександрівну, Колоса Андрія Юрійовича.

ВИСТУПИЛА:

            Ревенко Н.О., яка зазначила, що первинні організації повинні бути належним чином представлені в Раді Товариства та запропонувала ообрати до складу Ради Хоміч Наталію Володимирівну (ДСДЛЦ "Веселі Боковеньки"), Яценка Олега Миколайовича (ДП "Чорноліський лісгосп"), Косенка Михайла Григоровича (ДП "Онуфріївський лісгосп"), Ковтуна Віктора Миколайовича (ДП "Світловодський лісгосп".)

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 39, «проти» - 0; «утримались» - 0 

ВИРІШИЛИ:

            Обрати до складу Ради Хоміч Наталію Володимирівну (ДСДЛЦ "Веселі Боковеньки"), Яценка Олександрі Миколайовича (ДП "Чорноліський лісгосп"), Косенка Михайла Григоровича (ДП "Онуфріївський лісгосп"), Ковтуна Віктора Миколайовича (ДП "Світловодський лісгосп".)


Головуючий                                                                              О.О.СЕРЕДЮК 

 

Секретар                                                                                   Н.Д. СТРІЛЬЧУК

 

Контакты Контакты Контакты